ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Αρχιμάγειρας (Chef)

Cook Chef

Η μαγειρική είναι πάθος, είναι τέχνη, είναι η ίδια η ζωή!
Στο Ι.ΙΕΚ GRANT παρέχουμε το τέλειο μείγμα θεωρητικής & εργαστηριακής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με καταξιωμένους, επαγγελματίες Chef.

Ο Chef δεν περιορίζεται μόνο στη μαγειρική τέχνη. Ο Chef οργανώνει & διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, σχεδιάζει το μενού, επιλέγει τις πρώτες ύλες, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη υγιεινή στην κουζίνα. Επιβλέπει, παράγει και εφαρμόζει τον ποιοτικό έλεγχο, για να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε στάδιο.

Σπούδασε Αρχιμάγειρας - Chef στο Ι.ΙΕΚ GRANT και κάνε το πάθος σου επάγγελμα!

Οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει το Ι.ΙΕΚ Grant και να επιλέξουν εκείνοι την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αμείβεται 100% και το 98% των αποφοίτων του Ι.ΙΕΚ Grant συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις απ' όπου ξεκίνησαν την πρακτική τους.

Γενικές Πληροφορίες

Εκπαίδευση:

 • Παρασκευή και οργάνωση ποιοτικών εδεσμάτων
 • Διακόσμηση πιάτων
 • Συντονισμός προσωπικού κουζίνας
 • Δημιουργία μενού
 • Οργάνωση προμηθειών
 • Διαχείριση πρώτων υλών
 • Επίβλεψη υγιεινής και ασφάλειας κουζίνας

Διάρκεια Σπουδών

 • 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του ΙΙΕΚ Grant
 • 1 Ακαδημαϊκό εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση της επιλογής του σπουδαστή
  Σύνολο 2,5 έτη
 • Παρέχεται υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων για το δεύτερο έτος των σπουδών στον Σπουδαστή με τον μεγαλύτερο βαθμό.
 • Παρέχεται υποτροφία για μετεκπαίδευση στον Σπουδαστή που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία.

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες (απόφοιτους Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο χώρο της Γαστρονομίας, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο απόφοιτος του προγράμματος "Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)" μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις επισιτιστικού τομέα - catering
 • Κουζίνες μεγάλων εστιατορίων
 • Κουζίνες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
 • Βιομηχανίες Παρασκευής και Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Σε επισιτιστικά τμήματα δημοσίων οργανισμών (Νοσοκομεία, Ιδρύματα)
 • Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία
 • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το πρόγραμμα Ι.ΙΕΚ "Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)":

 • Μαγειρική Τέχνη
 • Τεμαχισμός και Φιλετάρισμα
 • Ελληνική Κουζίνα
 • Κρητική Κουζίνα
 • Διεθνής Κουζίνα
 • Χημεία Τροφίμων
 • Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (HACCP)
 • Διαιτητική
 • Ζαχαροπλαστική
 • F & B Management
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Οργάνωση και Λειτουργία του εστιατορίου
 • Έλεγχος Εμπορευμάτων
 • Στοιχεία Εστιατορικής Τέχνης
 • Κοστολόγηση
 • Σύνθεση Menu
 • Σύνθεση Εδεσματολογίου
 • Αρχές Οινολογίας
 • Τεχνικές εγκαταστάσεις – εξοπλισμός
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Τροφογνωσία – εδεσματολόγιο
 • Food Styling
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Πληροφορική
 • Ethnic cuisine*
 • Sous vide *
 • Αμειβόμενη Πρακτική άσκηση
 • Πτυχιακή εργασία

Παροχές προγράμματος

Κρατικό Πτυχίο:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Ι.ΙΕΚ GRANT, ο σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση κρατικού διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτησή του δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

 • Το δίπλωμα του Ι.ΙΕΚ GRANT απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Το κρατικό δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν.4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
 • Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης που απονέμει το Ι.ΙΕΚ GRANT είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Αναβολή Στράτευσης:

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ GRANT χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το Ι.ΙΕΚ GRANT χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παροχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα:

 • Ατομική πρακτική άσκηση
 • Θεματικά Σεμινάρια (Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης)
 • Εξειδικευμένα Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Αναλώσιμα και Υλικά
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη από το Γραφείο Καριέρας
 • Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος
 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη

Πιστοποίηση ACTA

Το πρόγραμμα Ι.ΙΕΚ "Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)" οδηγεί σε:

 • Αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα
 • Πιστοποίηση Certified Cook Chef (CCC) - Πιστοποιημένος Μάγειρας

Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης