Επιθυμώ:

Κεντρικό:

Εμμανουήλ Παχλά 118

Ρέθυμνο, 74133

Τηλέφωνο: 28310 35588

e-mail: info@grant.edu.gr


Υποκατάστημα:

Κωνσταντινουπόλεως 34

Ρέθυμνο, 74133

Τηλέφωνο: 28310 58503


Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας