ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Σεμινάριο Πιστοποίησης ΕΦΕΤ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Η GRANT  υλοποιεί επαναλαμβανόμενα προγράμματα  εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007 το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται , αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων , τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων .

 

Υπεύθυνος προγράμματος είναι ο εισηγητής Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε επισιτιστικά τμήματα